ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Slider

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Կազմակերպությունը Առևտրային վարկեր տրամադրում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին` հիմնական և շրջանառու միջոցներ ձեռք բերելու, այլ ծրագրեր իրագործելու նպատակով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով, կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով:
Վարկի մարումը իրականացվում է հաճախորդի հետ համաձայնեցված գրաֆիկով:
Կազմակերպությունը իր հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռնում օգտվել վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածից:

Վարկի օգտագործման համար տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկային պայմ անագրով սահմանված վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքով:

Վարկերը տրամադրվում են գրավի առկայությամբ: Գրավ առարկա կարող է հանդիսանալ Ընկերության համար ընդունելի գույքը: Գրավի գրավադրման արժեքը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ` Ընկերության համապատասխան աշխատակցի և/կամ անկախ լիցենզավորված գնահատողի կողմից տրամադրված գույքի գնահատման հաշվետվության հիման վրա:
Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում կնքվում են վարկային և գրավի պայմանագրերը, որից հետո սահմանված կարգով տրամադրվում է վարկը:

Վարկի մարումներն իրականացվում են կանխիկ ձևով` Ընկերության դրամարկղում կամ անկանխիկ եղանակով` Ընկերության հաշվարկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով:

 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄ - ՀԱՅՏ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
  • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկատվությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:
  • Վատ վարկային պատմություն ունենալը Ձեր համար հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս
Как собрать компьютер самостоятельно. Быстро собираем компьютер сами. Как правильно собрать компьютер. Восстановить удаленные файлы с флешки. Как восстановить флешку transcend. Восстановить флешку бесплатно. Учим язык java онлайн. Java для начинающих уроки. Все о программах java. Google nexus 7 обзор. Лучший планшет nexus 7 обзор. Google nexus 7 обзор планшета. Интересные картинки со смыслом. Самые интересные картинки скачать. Фото картинки интересные. Wow шп прист. Лучший гайд по присту wow. Прист wow билд. Учим язык python с самого нуля. python для начинающих уроки. Все о языке python 3. Расширения для Joomla. Скачать последние расширения для joomla. Скачать бесплатно все расширения joomla.